Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri Kavramları

Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri Kavramları

Bugün ki yazımızda Elektronik Haberleşme bölümü öğrencilerinin ve sahada haberleşme ile ilgili çalışan personellerin sıkça karşılaştığı kavramlar hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağız.

 

AF: Erişim Fonksiyonu.

Arama : Bir başlangıç bağlantısı veya bir yetenek isteği ile başlayan ve nihai bir çözme ile bütün iletişim imkanlarının serbest bırakıldığı olaylar zinciri. Bir aramanın bir veya daha fazla bacağı olabilir.

Aranan taraf : bir çağrının hedefi.

Arayan taraf : Bir çağrıyı başlatan taraf.

Atıl Durum : Kullanıcı ile şebeke arasında aktif bir iletişimin hattının olmadığı durum (örnek açık fakat konuşulmayan telefon).

ATM: Eşzamansız Transfer Modu.

Bacak : her tür şebeke imkanı kullanımı ile ilgili olarak, müteakip bir başka alt kullanıma yeltenen çift yönlü çağrı yolu.

Bağlantı : Bir çağrının iki veya daha fazla olan tarafları arasında iletişimi sağlayan ilişki.

Bağlantıyı Kesmek: Çağrının taraflarından birinin çağrıyı kısmen ya da tamamen sonlandırma isteği.

Band-içi ve band-dışı sinyalleşme : Şebeke tarafında gözaltında tutulan imkanları kullanan bir özneye IAP santrali tarafından gönderilen çağrı sinyalleşmesi üretildiğinde (zil çalma, meşgul, çağrı bekleme sinyali, mesaj ışığı gibi) LEA’nın uyarılma yeteneği. Hiçbir şebeke sinyali üremeden, abone müçtemilatı tarafından üretilen sinyaller hariçtir.

BER: (TKK) Temel Kodlama Kuralları.

Bilgi servisi : (A) telekominikasyon yolu ile elde edilen bilginin; üretilmesi, elde edilmesi, saklanması, dönüştürülmesi, işlenmesi, düzeltilmesi, kullanılması veya erişilebilir hale getirilmesi yeteneğini sunma; (B) (i) aboneye kaydedilmiş bir bilgi içerisinden tekrar bilgi almasını veya saklanan dosyanın bilgisini veya bilgi saklama imkanları, (ii) elektronik yayım ve (iii) elektronik mesajlaşma servisini kapsar ancak (C) TSP’nin iletişim şebekesine ait dahili yönetim, kontrol veya işletimini kapsamaz”. Telekominikasyon servis sağlayıcısı konusuna bakın.

B-Kanalı : 56- veya 64-kbps ISDN taşıyıcı kanalı.

BRI: (ISDN Temel Hız Arayüzü) iki 64 Kbps’lik B kanalı ve bir 16 Kbps’lik D kanalından oluşan ISDN Temel Hız Arayüzü.

CCC (ÇİK) çağrı içerik kanalı: Bir elektronik gözetim erişim fonksiyonu uygulayan cihaz ile; algılama öznesi ve bir veya daha fazla ilintili taraflar arasındaki çağrı muhtevasını taşıyan birincil TİB arasındaki mantıksal bağlantı kanalı.

CCIR: ITU Radyo sektörü.

CCITT: Uluslararası Telekominikasyon Birliği – Telekominikasyon Standardizasyon Bölümü.

CCT: Karma CDMA/TDMA, farklı kablosuz erişim yollarından biri.

CDC (ÇDK) çağrı data kanalı: Bir elektronik gözetim erişim fonksiyonu uygulayan cihaz ile çağrı sinyalleşmelerini taşıyan birincil TİB arasındaki mantıksal bağlantı kanalı.

CDC: Çağrı data kanalı.

CDMA: (Kod Paylaşımlı Çoklu Erişim) Kod Paylaşımlı Çoklu Erişim, çeşitli kablosuz erişim yöntemlerinden biri..

Cevaplayan taraf : Bir çağrıyı cevaplayan taraf. Bu taraf aranan taraftan farklı olabilir (örnek;aranan numara istasyonların alarm numarası, cevaplayan ise alarm veren istasyonlardan biri olabilir).

CF: (Tİ) Toplama İşlevi.

CIAP: (DDİN) Devre Dinleme Erişim Noktası.

CSU: (KSB) Kanal Servis Birimi .

Çağrı dağıtımı : gelen bir çağrıyı bir mobil aboneye yönlendirme.

Çağrı devri : Kontrol eden abonenin iki ayrı kişiyi birbirine irtibatlanmasını sağlayıp, kontrol eden abonenin çağrıyı terketmesine izin verir.

Çağrı içeriği : “İçerik”e bakın.

Çİ        : Çağrı İçeriği

ÇKK    : Çağrı karşılayıcı ve kayıt ortamına aktarıcı cihaz

İAB     : İzlemeye ait bilgiler

HKK    : Hat kopyalayıcı ve konsantre edici cihaz

TİB     : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Telekomünikasyon : Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektro

kimyasal, elektro mekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması.

 

Çağrı sapması : aranan tarafa interaktif olarak gelen bir çağrıyı reddetme ve başka bir numarayı, ses mesaj kutusunu veya anonsu arama bilgisini geri göndermeye izin verir.

Çağrı Saptrması : Çağrı yönlendirmeye benzer. Tek farkla ki, yönlendirme şartı daha karmaşık ve dinamik olabilir (örneğin yol belirleme kararı, arayan tarafın numarasına, arayan tarafın geçerli bir şifre girmesine, günün saatine, haftanın gününe, yılın gününe, arayan tarafın lokasyonuna bağlı olarak belirlenebilir).

Çağrı tanımlama bilgisi : Bir abone tarafından herhangi bir [TSS] techizatı, yeteneği veya servisi kullanarak başlatılan veya kabul edilen her tür iletişim için başlangıç, yön, hedef veya sonlandırmayı tanımlayan tuşlama veya sinyalleşme bilgisidir. Çağrı tanımlama bilgisi, dinleme erişim noktasında bulunan ve network modifikasyonları ile aşırı derece ağır yüklenmiş taşıyıcıdan uzak hale getirilebilen bir TSP için “makul erişilebilir”dir. hedef çağrının yapıldığı kişinin, yerin (örnek; şebeke santrali) numarasıdır; yön çağrının yönlendirildiği kişi yada yerin veya gelen ya da giden aramalar için çağrının geldiği yerin numarası (örnek; bir kişiye veya bir kişiden yönlendirme). Başlangıç bir çağrının başlatıldığı taraftaki çağrıyı başlatan kişinin veya yerin numarası (örnek arayan kişi). Sonlanma ise en sonunda çağrıyı alan kişi ya da yerin (örnek cevaplayan kişi) veya iletişim hattının sonunda bulunan kişi ya da yerin (örnek; aranan ya da çağrı alan kişi ya da yerin veya başka bir kimseyi beklemeye alan kişinin santrali)) numarasıdır.

Çağrı yönlendirme : Belirlenen şart oluştuğunda bir çağrıyı başka bir numaraya (veya ses mesajına) aktaran bir grup özellik.

Çağrının ortaya çıkması : Doğrudan abone kontrolü ile muhtemel bir çağrı örneği. Üç çağrısı oluşan bir taraf aynı anda üç çağrıyada dahil olabilir ve de kontrol edebilir. Çağrı yönlendirme gibi bazı servisler çağrı ortaya çıkmasını engellemezler, çünkü abone doğrudan çağrıları kontrol edemez.

Çatalaltı açık : Telefon cihazının bir hizmet için bağlantıyı kesme, çözme, servisin boş beklemesi isteği belirtme durumu, bu anlamlara gelen DC sinyalleşme.

Çatalaltı kapalı : Telefon cihazının hizmete hazır olma durumu / hali, hizmete hazır olduğunun DC sinyalleşmesi.

Çevrilen numara elde edilmesi : TİB’e, işlem veya routing için başka bir TSP servisine bağlanan çağrının özne tarafından çevrilen numarasını çağrı datası üzerinden alma yeteneği sağlar.

Çevrilen ve gelen arama kaynak numara tespit cihazları : kablolu veya elektronik iletişimi yapılan, gelen elektronik veya diğer darbelerden iletişime kaynaklık eden enstrüman ya da cihazın numarasını tespit edebilen cihazlardır.

ÇİK:  çağrı içerik kanalı.

Çözme : bir bağlantı için kullanılan imkanları tekrar bekleme moduna getirme ve böylece başka bağlantılar için kullanılmalarını mümkün kılma.

D kanalı : Kontrol ve sinyalleşme bilgisi taşıyan 16 ya da 64 Kbps ISDN kanalı, seçime bağlı olarak paketlenmiş bilgi ve telemetri taşımaktadır.

Dağıtıcı: abone tarafında çalışan, iletişimi (interaktif görüntüleme, hatırlatma servisi, gecikmeli bir transmisyon v.b.) almak / göndermek işlemini yapan  ağ tabanlı cihaz ya da servis.

DC: Doğru Akım; metalik arayüz ya da DS-0 arayüzünün “A” sinyalleşme biti kullanılarak diğer uçtaki techizatın mandal durumunu voltaj veya akım kullanarak gösterme metodu.

Devre : İki yerleşim arasında anahtarlanabilir, çift yönlü yol. Bir uçtan uca devrede herbir segment için farklı fiziksel imkanlar kullanılabilir.

Devre modu : Anahtarlamalı veya bağlantılı iletişim bağlantısı kurulduğunda kullanılan çift yönlü iletişim. Aynı yolu kullanan iletişimin tamamı.

DF: (Delivery Function) Dağıtım Fonksiyonu.

Dinleme : herhangi bir elektronik, mekanik veya diğer cihaz kullanarak, herhangi bir kablolu, elektronik veya oral iletişimin içeriğine ait işitsel veya diğer kazanımlar.

Dinleme öznesi : Mahkeme tarafından yetkilendirilmiş kişi ya da kurumlarca iletişimi, çağrı sinyalleşmeleri veya ikisi birden dinlenen ve LEA’ya aktarılan bir telekominikasyon servisi abonesi. Öznenin kimliği; belli bir cihaza, imkana veya iletişim servisine erişmek için kullandığı kimlik ile sınırlıdır (örneğin, şebeke adresi, terminal kimliği, abonelik kimliği).

DSU: (DSB) Data Servis Birimi.

DTMF: (İTÇK) İkiz-ton Çoklu Frekans.

Eksik : Hedefine yönlendirilmesi yapılamamış veya cevaplanmamış bir görüşme teşebbüsü.

Elektronik depolama : (A) kablolu veya elektronik haberleşmenin elektronik yayıma giden önemsiz, küçük parçalarının herhangi geçici ara depolaması, ve (B) böyle bir iletişimin yedeklemeyle korunması amacı ile bu iletişimin kaydedilmesi.

Elektronik gözetim : Transmisyon esnasında her türlü kablolu, oral veya elektronik iletişimin dinlenmesi ile ilgili, yasal tabana oturan; kanuni otorite, yürütme ve ilgili teknik kapasite ve TİB’e ilişkin aktiviteler. Burada kullanıldığı şekli ile çağrı sinyalleşmelerinden edinilen bilgileri de içerir. Bu standartta kullanılddığı şekli ile gözetim tek bir iletişim dinlemesini, çevrilen numara yakalamaları, gelen aramaların kaynak numarası tespitini kasteder. Bu standarttaki kullanımı; TİB tarafından uygulanabilecek abone servislerinin belirlemek üzere iletişim gözaltı, çevrilen numaraları yakalama veya  gelen arama kaynak numarasını tespit etme başlamadan önceye ait ücretlendirme amaçlı tutulan kayıtları kastetmez.

Elektronik iletişim :kablo, radyo, elektromanyetik, fotoelektrik foto-optik sistemlerden herhangi biri ile her tür işaret, sinyal, yazı, görüntü, data veya istihbaratın aktarılması.

Elektronik mesajlaşma servisi : gönderen veya mesajı alan tarafından kontrol edilen ve işlem yapan cihazlar arasında data, görüntü, ses, yazı, veya diğer bilgilerin paylaşılmasını sağlayan yazılım tabanlı servisler.

Erişim : İletişim hattı veya switch gibi iletişim imkanları ile karşılıklı çalışabilme ve algılama yolu ile alınan sinyalleşme ve konuşma bilgisini TİB’e aktarabilme.

FG-D : Özellik Grubu D.

Gezinme : Kablosuz sistemlerde, mobil istasyonun lokalize edilebilir ve servis alabilir halde hizmet alanlarında gezebilmesi demektir.

GMTS: (Gelişmiş Mobil Telefon Sistemi) Gelişmiş Mobil Telefon Sistemi, çeşitli kablosuz erişim yöntemlerinden biri.

Gözaltı : Bu standartta gözaltı elektronik gözaltını kasteder. Elektronik gözetim konusuna bakın.

GSM: (KMİS) Küresel mobil iletişim sistemi

Hedef : çağrı tanımlama bilgisi”ne bakın.

Hizmet veren sistem : Bir aboneye, özellikle roamingyapan bir aboneye, halihazırda telekominikasyon hizmetini veren TSP sistemi.

HLR  (Ana konum kütüğü): Bir kullanıcı ile ana konum kütüğü. Burada aynı zamanda abonelik bilgileri de saklanır; cihaz bilgisi, telefon numarası, profil bilgisi, mevcut bağlı bulunduğu sistem, geçerlilik süresi gibi. HLR birden fazla MSC’ye hizmet edebilir. HLR fiziksel olarak birden fazla olan varlıkların üzerine dağıtılabilir.

HLR: Ana Konum Kütüğü

Hücre : Kablosuz sistemlerde, bir grup radyo kaynağına tahsis edilen alt bölge (arazi parçası).

Hz: Hertz yani saniyedeki tekrar.

IAP (Dinleme giriş noktası) : Telekominikasyon sistemi içerisinde dinlenen öznenin cihazı, imkanı veya servislerine ait iletişim veya çağrı sinyalleşmelerini elde etmek için erişilen nokta.

IAP: (DEN) Dinleme Erişim Noktası.

İçerik : Herhangi bir kablolu veya elektronik iletişim için kullanıldığında, konuşmanın anlam, amaç ve materyali.

IDIAP: (ÇSDEN) Çağrı Sinyalleşmesi Dinleme Erişim Noktası.

İletişim : herhangi bir kablolu veya elektronik iletişim.

İletişim dinleme : İletişimin gizli olarak dinlenmesi.

IN: (AK) Akıllı Şebeke.

IP: İnternet Protokolü.

ISDN: (ESŞH) Entegre Sayısal Şebeke Hizmetleri.

ISLP: (SBP) Sistemlerarası Bağlantı Protokolü.

ISUP: ISDN Kullanıcı Tarafı .

İşlevsel varlık : Belirlenen bir servisi sağlayabilen bir sistem veya alt-sistem. Bir işlevsel varlık ayrı bir fiziksel sistem olarak yapılmış olabileceği gibi diğer işlevesel varlıklarla birlikte de yapılmış olabilir.

ITU-R: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – Radio Sektörü (önceleri CCIR idi).

ITU-T: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği – Telekominikasyon Standardizasyon Sektörü (öncesi CCITT)

Kablolu : Geleneksel kablo tabanlı telefon hizmeti anlamındadır.

Kablolu iletişim : Kablo veya benzeri bağlantı yöntemlerinin sağladığı iletişim aktarma ortamının tamamı veya bir kısmı kullanılarak, işitsel bir bilginin kaynak noktası ile alıcı noktası arasında belirtilen bağlantıyı oluşturma (bir santral istasyonunda kullanılan benzer bağlantılar dahil), bu işle iştigal eden ve bu türden imkanlar sağlayan kişilerin bu imkanları sağlaması ya da işletmesi, bu hizmetleri eyaletlerarası veya yurtdışı iletişim olarak sunması veya bu imkanların eyaletlerarası veya yurtdışı ticaretinin yapılması, ve de bu tür bir iletişim için kullanılan her tür saklama ortamı.

Kablosuz : Hücresel veya Kişisel İletişim Servisini kasteder.

Kanal : İki noktanın iletişimi için kullanılan bağımsız yol.

Kanal Değiştirme : kablosuz sistemlerde konuşmayı kesmeden bir hücrenin sahasından başka bir hücrenin sahasına geçiş.

Kaynak : çağrı tanımlama bilgisi konusuna bakın.

kbps: Saniyedeki kilobit (1000 bit) sayısı.

Kişi bekletme, dahil etme, çıkarma ve konferans görüşme : bir TİB’e bir konferans görüşmenin katılımcılarını her zaman için tanımlama imkanı sunması.

Kişisel hareketlilik : Kullanıcının telekominikasyon servislerine herhangi bir terminalden kişisel tanımlamalarla erişebilmesini sağlayan ve network tarafında da kullanıcının profiline bağlı olarak yetkili olduğu servisleri kullanmasını sağlamak imkanı. Kişisel hareketlilik; adresleme, routing ve ücretlendirme amaçlı olarak şebekenin kullanıcı ile ilişkin terminalin konumunu belirlemeyi kapsar.

Kontrol eden taraf : Bir özelliği isteyen taraf.

Köken sistem : Abonenin abonelik bilgilerinin tutulduğu TSP istemi.

Kullanıcıdan kullanıcıya sinyalleşme : kablolu aboneler için, çift yönlü bir paket modu.

LAES: (KYEG) Kanunen Yetkilendirilmiş Elektronik Gözaltı.

LAESP: LAES (KYEG) Protokolü.

LAPB: (LEP) Link Erişim Protokolü – Dengeli.

LAPD: (LEP) Link Erişim Protokolü – D Kanalı.

LPP: (DSP) Daraltılmış Sunum Protokolü.

MF: (ÇK) Çoklu frekans.

Mobil İstasyon – Mİ: Mİ (mobil istasyon) kamuya açık veya değil bir baz istasyonu kullanarak bir radyo  linki üzerinden telefon network servislerine erişimi sağlayan telefon setidir.

Mobil santral – MS : MS, kablosuz şebeke (hücresel veya PCS) ile, diğer kamuya açık anahtarlamalı şebekeler veya aynı veya başka şebekelerde bulunan MS’ler arasında kullanıcı trafiği için arayüz kuran otomatik bir sistemdir.

MS: (Mİ) Mobil İstasyon.

MTP: (MTK) Mesaj Transfer Kısmı.

NAMPS: Dar AMPS, pekçok kablosuz erişim yöntemlerinden biri.

Özellik kodu : Bir özelliği aktive etmek veya erişmek için çevrilen numaralar.

Özne tarafından başlatılan konferans konuşma : bir TİB’e gözlem altındaki bir öznenin devre bağlantı kurması durumunda konferans görüşmenin tüm katılanlarını monitör edebilme kapasitesi.

Öznenin başlattığı çevirme ve sinyalleşme bilgisi : gözaltında bulunan bir özne çağrı sinyalleşmesi üreten bir servis kullandığında, çağrı yönlendirme, çağrı bekletme, çağrı tutma ve üç-yollu arama gibi TİB’in uyarılmasını sağlama yeteneği. Abonenin bir cihazı tarafından network tarafında hiçbir sinyalleşme oluşturmadan gerçekleşen sinyaller hariçtir (yani network tarafında hiçbir özne kaynaklı sinyal ürememesi).

PACS: (KEİS) Kişisel Erişim İletişim Sistemi, pekçok kablosuz iletişim sistemlerinden biri.

Paket modu : fiziksel bir devre üzerinde bir iletişime ait bireysel paketlerin veya sözde kanalların oluşturulduğu, bu paketlerin erişilen Telekominikasyon sistemi tarafından anahtarlanıp yönlendirildiği bir tür iletişim ortamı. Her paket müdahil olan şebeke(ler) boyunca farklı ve bağımsız kanallar takip edebilir.

PCM (DKM) Darbe kodlu modülasyon. İşitsel bir bilgiyi 56 veya 64 Kbps’lik sayısal bit dizisi şeklinde iletme yöntemlerinden biri.

PCM: (DKM) Darbe Kodlu Modülasyon.

PCS: (KİS) Kişisel İletişim Sistemi.

PCS1900: pekçok GSM tabanlı kablosuz servisten biri.

PDIAP: (PVDEN) Paket Veri Dinleme Erişim Noktası.

PDU: (PDB) Protokol Data Birimi.

POTS: Bu genellikle DTMF (ton) tuşlama veya onlu (çevirmeli) tuşlama ile başlayan döngüyü işaret eder.

PPP: (NNP) Noktadan Noktaya Protokol.

PRI: ISDN (THA) Temel Hız Arayüzü, 23 adet 64 Kbps B Kanalı ve bir 64 Kbps D Kanalından müteşekkildir.

PSTN: Public Switched Telephone Network.

SLIP : (SBİP) Seri Bağlantı İnternet Protokolü.

SMS : (KMS) Kısa mesaj servisi.

SMS: (kısa mesaj servisi): paket-mod bir data servisisi olup, kablosuz şebeke abonelerinin küçük çaplı data mesajlarının iletilmesi için düşünülmüştür.

Sözde devre : İki uç nokta arasında bir paket mod bağlantı. Sözde devre kalıcı olabilir (sadece bir data aktarımı fazında) veya anahtarlanmış  olabilir (kurulum, veri aktarımı ve çözme fazlarında).

SPAF : (SSYF) Servis Sağlayıcı Yönetsel Fonksiyon.

SSGS: (ASN.1) Soyut Sözdizimi Gösterim Sistemi 1.

SSIAP : Hizmet Veren Sistem Tanımlama Dinleme Erişim Noktası.

SVC: (ASD) Anahtarlı Sözde Devre.

Şebeke Adresi : Özel bir şebekeye tahsis edilmiş bir adres. Örnek; PSTN için telefon numarası, bir X.25 şebekesi için bir X.121 adresi veya internet için bir IP adresi.

Tamamlanmış : Cevaplanan bir çağrı denemesi.

TCP: (YKP) Yayım Kontrol Protokolü.

TDMA: (ZPÇE) Zaman Paylaşımlı Çoklu Erişim, kablosuz erişim yöntemlerinden biri.

Tekrar arama: Bir tarafın bir önceki arama nedeni ile uyarılması

Telekominikasyon destek servisi : Bir TSP tarafından kendi dahili telekominikasyon şebekesinde sinyalleşme veya anahtarlama amaçlı olarak kullandığı ürün veya yazılım.

Telekominikasyon servis sağlayıcısı : Kablolu yada elektronik iletişimin anahtarlanması ve iletimi ile iştigal eden, kişi ya da varlık, kiralanabilir ortak bir taşıyıcı olup; 1) ticari mobil hizmeti sağlamak ile iştigal eden kişi ya da varlık, 2) kablolu yada elektronik iletişim hizmeti sağlamak ile iştigal eden kişi ya da varlıkları, anahtarlama veya iletim hizmetlerini de gerçekleştiren, ve halk tarafından da ciddiye alınan / rağbet gören burada anlatılan TSP tanımına uygun amaçları olan kişi ya da varlık. Bu; 1) bilgi servisi sağlayan kişi y da varlıkları, 2) Komisyon tarafından U.S. Attorney General ile konsültasonundan sonra kural olarak muaf tuttuğu herhangi bir TSP sınıf veya kategorisi.

Terminal hareketliliği : Terminalin telekominikasyon servislerine farklı lokasyonlardan ve hareket halinde iken erişebilmesi, şebeke tarafında da bu terminali tanımlama lokalize etme ve iletişim kurma yeteneği. Termination (sonlandırma) : Bir gelen arama teşebbüsü, call-identifying information konusuna da bakın.

Tescil / kayıt : Kablosuz sistemlerde, Kayıtlı Olunan Sistem’i bir mobil istasyonun varlığı ve konumu konusunda bilgi veren işlem.

TİB : Elektronik gözaltını yürütmek için kanuni yetkiye sahip hükümet varlığı. Örneğin; yerel polis birimi.

Toplama İşlevi : iletişim ve çağrı sinyallaeşmelerinin alındığı yer.

TSP: (TSS) Telekominikasyon Servis Sağlayıcısı.

URL: (TKB) Tektip Kaynak Belirleyici.

UTC: (KEZ) Koordineli Evrensel Zaman (CCIR (ITU-R) tarafından belirlendiği şekli).

Vazgeçilmiş Çağrı: Karşı taraf açmadan önce arayan tarafından sonlandırılan çağrı girişimi.

WCDMA: (GKPÇE) Genişband Kod Paylaşımlı Çoklu Erişim, kablosuz erişim yaollarından biri.

Yayım : İletişimin bir lokasyondan bir başka lokasyona kablo, radyo, elektromanyetik, fotoelektronik veya fotooptik sistemlerle aktarılmasıdır.

Yön : çağrı tanımlama bilgisi”ne bakın.

Yönlendiren sistem : bir aboneye ulaşan çağrıların yönlendirme komutları ile karşılaştığı TSP

 

Tüm Soru ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Bölüme Yazabilirsiniz