KABLO DEVRE SAĞLAMLIK KONTROLÜ

KABLO DEVRE SAĞLAMLIK KONTROLÜ

 

Devre sağlamlık kontrolü

Bir devrenin sağlam olup olmadığı üç farklı test yapılarak anlaşılabilir.

1-Yalıtım (İzolasyon)Testi

Burada kablonun dışından bulunan izolasyonun bozulup bozulmadığı toprakla teması ve kısa devreler tespit edilir.

 • izolasyon bozuklukları
 • Toprak
 • Kısa devre gibi arızaların tespiti .

2-Boş Devre Hat Kapasite Testi

 • Devre Dengesizliği arızalarının tespiti yapılır.

3-Çevir sesi veya DSL sinyal kontrolü

 • Hat sonuna yakın iki ayak kopuk,
 • Tek ayak kopuk
 • Kısa Devre
 • Tek ayak atlak (Kros),
 • Çift ayak atlak,
 • Revers arızaları

Gibi arıza tespitleri yapılır. Konu başlıklarımızı buradan detaylıca inceleyebilirsiniz.

1-Yalıtım (İzolasyon)Testi :

 • Devre tellerinin birbiri arasındaki veya toprağa karşı direnci ölçülerek yapılır.
 • Sağlam bir devrede bu değer;
  • a-toprak arası direnç > 500MΩ
  • b-toprak arası direnç > 500MΩ
  • a-b arası direnç > 500MΩ
 • Yapılan üç ölçümden herhangi birisinin istenen değerden küçük çıkması devrenin arızalı olduğunu gösterir.
 • Bu test ile izolasyon bozuklukları, toprak, kısa devre gibi arızalar tespit edilebilir.

Not: Bu ölçüm boş devrede yapılır.  Ölçüm yapmadan önce, devrenin sistem tarafındaki (Santral veya HAES) bağlantısı ve müşteri tarafındaki cihazlarla (Telefon, Modem, Faks, POS cihazı) v.b. olan bağlantıların koparılması gerekir.

Ölçüm Sonuçlarının yorumlanması:

 • a-b arası direnç 500MΩ’dan küçük ise devrenin a-b uçları arasında kısa devre var demektir. Bu devre arızalıdır.
 • a-toprak arası direnç 500MΩ’dan küçük ise devrenin a teli toprağa temas ediyor demektir. Bu devre arızalıdır.
 • b-toprak arası direnç 500MΩ’dan küçük ise devrenin b teli toprağa temas ediyor demektir. Bu devre arızalıdır.

Multimetre ile Yalıtımın (İzolasyonun) ölçülmesi:

Digital Multimetre direnç ölçüm konumuna getirilir.

Sırası ile;

 • a – toprak
 • b – toprak
 • a  –  b arası direnç değerleri ölçülür.
 • Ölçülen değerler yorumlanarak devrenin dengesi hakkında fikir sahibi olunabilir

2-Boş Devre Hat Kapasite Testi

 • İki iletken arasına konulmuş yalıtkandan bir kondansatör oluşur.
 • Kablodaki a, b ve toprak iletkenleri arasındaki izalosyon (yalıtkan) ile bir kondansatör oluşur ve bu kondansatörün bir kapasite değeri vardır.
 • Kablo kapasitesi kablo imalatı sırasında belirlenir.
 • Kabloda meydana gelen arızalar kapasite değerini değiştir.
 • Devrenin iletkenlerinin toprağa karşı kapasitelerinin farklı olması devre dengesini etkiler.

Dikkat: Devre Dengesi, sağlıklı PSTN ve Özellikle DSL hizmeti verebilmek için çok önemli bir kriterdir.

 • Devre tellerinin birbirileri ve toprak ile aralarındaki kapasite değerlerinin ölçülür.
 • Sağlam (Dengeli) bir devrede:
 • a-b arası kapasite değeri kablonun boyu ile uyumlu bir değer çıkmalıdır.
 • 0,4 ve 0,5’lik kabloda 1nF=20-21m
 • 0,6 ve 0,9’luk kabloda 1nF=23-24m
 • a-toprak ve b-toprak arası kapasite birbirine eşit çıkmalıdır.
 • Bu test sonucu kopuk ve hat dengesizliği sebebiyle oluşan arızaları tespit edilebilir.

Not: Bu ölçüm boş devrede yapılır.  Ölçüm yapmadan önce, devrenin sistem tarafındaki (Santral veya HAES) bağlantısı ve müşteri tarafındaki cihazlarla (Telefon, Modem, Faks, POS cihazı) v.b. olan bağlantıların koparılması gerekir.

Multimetre ile Kapasite ölçülmesi:

Kapasitif değer ölçebilen basit bir Digital Multimetre  kapasite ölçüm konumuna getirilir.

Sıra ile;

 • a – toprak
 • b – toprak
 • a  –  b   arası kapasite değerleri ölçülür.
 • Ölçülen değerler yorumlanarak devrenin dengesi hakkında fikir sahibi olunabilir

 3-Çevir sesi veya DSL sinyal kontrolü

 Hat Muayene Telefonu ile Hat Uzunluğun Ölçülmesi:

HM Telefonunun uçları devrenin ilgili tellerine bağlanarak aşağıdaki ölçümler yapılır.

 • a-b arasına bağlanarak hat uzunluğu
 • a-b arası uzunluk gerçek hat uzunluğunu verir.

Ölçüm Sonuçlarının Yorumlanması

 • a-b arasına bağlanarak ölçülen hat uzunluğu gerçek kablo boyundan küçük çıkarsa; hatta kopuk, toprağa, devrenin diğer ayağına veya başka bir devrenin bir teline temas olduğu anlaşılır.
 • Bu devre arızalıdır.

Hat Muayene telefonu ile Devre sağlamlık Kontrolü:

 • Kontrol edilecek hattın a ve b ayaklarına timsah ağzı bağlayabilmek için yaklaşık 10cm uzunluğunda Camper teli çakılır.
 • Telefonun «Test» tuşuna basınız.

a-b arası Yalıtkanlık ölçümü

 • Timsah ağzını devrenin a-b (kırmızı a’ya, Siyah b’ye) uçlarına bağlayınız.
 • Ekranda görülen değer kablo uzunluğunu verir.
 • «Ring/Direnç» tuşuna 3 sn. basınız.
 • Ekranda görünen direnç değeri;
  • 500MΩ’dan küçükse devre arızalıdır.

a-toprak arası Yalıtkanlık (İzolasyon) ölçümü

 • Siyah Timsah ağzını toprağa bağlayınız.
 • «Ring/Direnç» tuşuna 3 sn. basınız.
 • Ekranda görünen direnç değeri;
  • 500MΩ’dan küçükse devre arızalıdır.

b-toprak arası Yalıtkanlık (İzolasyon)

 • Kırmızı Timsah ağzını devrenin b ayağına bağlayınız.
 • «Ring/Direnç» tuşuna 3 sn. basınız.
 • Ekranda görünen direnç değeri;
  • 500MΩ’dan küçükse devre arızalıdır.

Hat Muayene telefonu ile Devre sağlamlık Kontrolü:

Not:

 • Hat muayene telefonu ekranda direnç değeri yerine, Voltaj görünüyorsa, devrenin, çalışan başka bir devreye teması vardır veya başka sebeplerden dolayı hatta enerji vardır. Bu devre arızalıdır.
 • Bu durumda diğer boş devrelerde de ölçüm yaparak arızanın başka devreleri de etkileyip etkilemediğini kontrol ediniz.
 • Hatta görülen enerjinin sebebini araştırınız

Dengenin ölçülmesi:

 • Denge HST 3000C veya 965 DSP gibi üç uçlu ölçü cihazları ile ölçülür.
 • Birimi dB dir.
 • Denge ölçen ölçü cihazlarının bulunmadığı durumda, devre yalıtım ve kapasite değerlinin ölçülerek yorumlanması sonucu devrenin dengesi hakkında bilgi edinilebilir.
  • Dijital Multimetre ile
  • Hat muayene telefonu ile ölçüm yaparak Hattın dengesi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

HST 3000C  Dengenin ölçülmesi:

 • Ölçü Cihazının kordonunu aşağıdaki şekilde bağlayınız.
  • kırmızı à a
  • Siya à b
  • Yeşil à Toprak
 • Cihazın 3 numaralı menüsü (Denge/Gürültü) menüsüne griniz.
 • «Başlat» seçeneğine tıklayınız.
 • Boylamsam balans (Denge) değeri ekranda görünecektir.

Not:

 • Denge ölçerken devrenin ucunun açık olduğundan emin olunuz..

Denge (Boylamsal Balans) Değerinin yorumlanması:

 • 70 dB den büyük ise devre çok iyi
 • 60-70 dB arasında ise iyi
 • 55-60 arasında ise orta
 • 55 dB in altında ise kötü veya arızalı
 • 50 dB in altında ise arızalı demektir

HST 3000C  Direnç Ölçümü (Yalıtkanlık Testi):

 • Ölçü Cihazının kordonunu aşağıdaki şekilde bağlayınız.
  • kırmızı à a
  • Siya à b
  • Yeşil à Toprak
 • Cihazın 1 numaralı menüsü (DVOM) menüsüne griniz.
 • «Göster » seçeneğine tıklayınız.
 • Açılan menüden «4-Tek sefer direnç ölçümü» seçeneğine tıklayınız.
 • Direnç değerleri ekrana gelecektir.

Not:

 • Denge ölçerken devrenin ucunun açık olduğundan emin olunuz.

 HST 3000C  Direnç Ölçümü (Yalıtkanlık Testi):

Sonuçların yorumlanması

 • Ölçülen değerler >999MΩ olmalıdır.
 • Siyah-Kırmızı (a-b): daha küçük bir değer gösteriyorsa devrenin a-b uçları arasında kısa devre var, devre arızalıdır.
 • Kırmızı-Yeşil (a-toprak) daha küçük bir değer gösteriyorsa devrenin a-teli ile toprak arası kısa devre var, devre arızalıdır.
 • Siyah-Yeşil (b-toprak) daha küçük bir değer gösteriyorsa devrenin b-teli ile toprak arası kısa devre var, devre arızalıdır.

HST 3000C  mesafe Ölçümü:

 • Ölçü Cihazının kordonunu aşağıdaki şekilde bağlayınız.
  • kırmızı à a
  • Siya à b
  • Yeşil à Toprak
 • Cihazın «2-Açık devre ölçümleri menüsü» menüsüne griniz.
 • «Göster» seçeneğine tıklayınız.
 • Açılacak menüden 2-Açık devre seçeneğine tıklayınız.
 • Ekranda kablo boyu görünecektir.

Not:

 • Mesafe ölçerken devrenin ucunun açık olduğundan emin olunuz.

HST 3000C  mesafe Ölçümü: Sonuçların yorumlanması

 • Bu ölçüm sonucunda ekranda mesafe görünecektir.
 • Görünen mesafe kablonun gerçek boyundan daha kısa ise hat kopuk demektir.

Not: Bu ölçüm için kablonun dolgu tipi önemlidir. (Hava veya jel) Bu ölçümü yapmadan önce mutlaka doğru olarak girilmelidir.

Tüm Soru ve Görüşlerinizi Aşağıdaki Bölüme Yazabilirsiniz